Term Dates

Term 1: Wed 1 February – Thurs 6 April

Term 2: Mon 24 April – Fri 30 June

Term 3: Mon 17 July – Fri 22 September

Term 4: Mon 9 October – Thu 14 December

Future Term Dates